Offentlige anskaffelser – Lenvik kommune

KomRev NORD IKS har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Lenvik kommune gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i kommunen. Vi har undersøkt om kommunen har etablert rutiner for innkjøp, kartlagt organisering og kompetanse på innkjøpsområdet i kommunens virksomhet Tekniske tjenester, og vi har undersøkt kommunens etterlevelse av grunnleggende krav i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

 Offentlige-anskaffelser-Lenvik-kommune1.pdf