Kvalitet i sykehjemstjenestene – Sortland kommune

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Sortland kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens pleie- og omsorgstjenester, nærmere bestemt institusjonstjenesten i form av sykehjem.

 Kvalitet-i-sykehjemstjenestene-Sortland-kommune3.pdf