Ressursbruk i pleie og omsorg – Harstad kommune

Midnight sun at Sommarøy 1920 650

Fra 2011 til 2013 prioriterte Harstad kommune generelt pleie- og omsorgstjenestene høyere enn sammenliknbare kommuner. Forskjellen mellom Harstad og sammenliknbare kommuner var imidlertid mindre i 2013 enn i 2011. Hovedårsaken til den høyere ressursbruken på pleie- og omsorgstjenester i Harstad kommune enn i sammenliknbare kommuner, var at Harstad i 2011, 2012 og 2013 ga pleie- og omsorgstjenester til […]

Resursbruk i grunnskolen – Tromsø kommune

teaser v04

I denne rapporten viser vi til at Tromsø kommunes netto driftsutgift til grunnskole økte fra om lag 577 millioner kroner i 2011 til ca. 623 millioner kroner i 2013. Tatt i betraktning lønns- og prisvekst fremstår denne økningen i netto driftsutgift som svært moderat. Fra 2011 til 2013 økte det samlede antall ansatte i resultatenhetene […]

Rapporter 2014

teaser v03

De hadde begge stilt krav som begrenset konkurransen. I det ene tilfellet måtte leverandører som var med på en demodag, holde seg til produktene de presenterte der. I det andre ville oppdragsgiveren bare ha de mest solgte produktene/merkene. KOFAs avgjørelse var klar: Her forelå regelbrudd og avlysning måtte til.