Vårt kompetanseteam

KomRev NORD er det største interkommunale revisjonsselskapet i Norge og omfatter 37 eierkommuner i Troms, Nordland og Finnmark samt Troms fylkeskommune. Selskapet har unik kompetanse om offentlig sektor.

Samlet har regnskapsrevisorene høy realkompetanse i kombinasjon med master eller bachelorutdanning i revisjon.
Forvaltningsrevisorene har solid kommunekunnskap med hovedfag, master eller bachelor innen fag som juss, samfunnsplanlegging, sosiologi, pedagogikk, samfunnsøkonomi og statsvitenskap.

KomRev NORD er en kompetansebedrift med løpende krav til etterutdanning. Våre oppdragsgivere produserer et vidt spekter av tjenester og reguleres av svært mange lover, forskrifter og bestemmelser (ca. 1400), og vårt hovedmål er å videreutvikle selskapets gode kompetanse for å gi kommunene et best mulig tilbud.

Lars-Andre  Hanssen

Lars-Andre Hanssen

Administrerende direktør

77 60 05 07
41 69 52 80
lah@komrevnord.no

Alf-Erlend Vaskinn

Alf-Erlend Vaskinn

Assisterende direktør

77 04 14 08
97 40 99 22
aev@komrevnord.no

Elsa Saghaug

Elsa Saghaug

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

77 04 14 02
97 14 21 48
es@komrevnord.no

Inge Johannessen

Inge Johannessen

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

77 04 14 05
91 60 60 59
ijo@komrevnord.no

Doris Gressmyr

Doris Gressmyr

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

77 60 05 28
95 70 12 68
dg@komrevnord.no

Knut Teppan Vik

Knut Teppan Vik

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

77 60 05 25
98 81 91 14
ktv@komrevnord.no

Morten Andreassen

Morten Andreassen

Revisor

77 04 14 22
47 29 15 29
ma@komrevnord.no

Tove Benjaminsen

Tove Benjaminsen

Statsautorisert revisor

77 04 14 04
98 87 93 42
tb@komrevnord.no

Annita Hakvåg

Annita Hakvåg

Revisor

77 04 14 21
99 74 16 64
ah@komrevnord.no

Alf-Ole Pettersen

Alf-Ole Pettersen

Revisor

77 04 14 14
45 90 92 18
aop@komrevnord.no

Bjørg-Karin Steinhaug

Bjørg-Karin Steinhaug

Revisor

77 04 14 12
98 47 62 69
bkks@komrevnord.no

LivAamnes

LivAamnes

Revisor

77 04 14 09
47 75 82 06
la@komrevnord.no

Sissel Rasmussen

Sissel Rasmussen

Registrert revisor

77 60 05 02
97 16 74 59
smr@komrevnord.no

Bengt Bjørgan

Bengt Bjørgan

Revisor

77 04 14 13
95 43 24 32
bb@komrevnord.no

Kristin Bakke

Kristin Bakke

Revisor

77 85 11 24
41 43 80 40
kb@komrevnord.no

Dianne Bendiksen

Dianne Bendiksen

Statsautorisert revisor

77 04 14 25
98 20 73 74

db@komrevnord.no

Ørjan Martnes

Ørjan Martnes

Revisor

77 85 11 25
90 15 74 77
om@komrevnord.no

Emely Bertelsen

Emely Bertelsen

Revisor

77 60 05 06
41 61 35 76
eb@komrevnord.no

Yvonne Johansen

Yvonne Johansen

Revisor

77 85 11 26
98 45 70 92
yj@komrevnord.no

Britt-Wenche Sørensen

Britt-Wenche Sørensen

Registrert revisor

77 04 14 07
91 57 37 43
bws@komrevnord.no

Jan-Egil Dørum

Jan-Egil Dørum

Revisor

76 97 76 25
91 30 86 06
jed@komrevnord.no

Helga Mæhlum Arntzen

Helga Mæhlum Arntzen

Revisor

77 60 05 12
41 56 32 50
hma@komrevnord.no

Sissel Jorun Pedersen

Sissel Jorun Pedersen

Revisor

77 60 05 11
90 66 87 62
sjp@komrevnord.no

Beathe Karlsen Holtborg

Beathe Karlsen Holtborg

Revisor

77 04 14 03
99 27 37 71

bkh@komrevnord.no

Geir-Atle Monsen

Geir-Atle Monsen

Statsautorisert revisor

77 04 14 01
97 01 62 89

gam@komrevnord.no

Håvard Nystad

Håvard Nystad

Registrert revisor

76 97 76 23
90 76 09 79

hn@komrevnord.no

Andrea Engen

Andrea Engen

Revisor

77 60 05 16
97 73 02 56
ae@komrevnord.no

Trine-Lise Hultgren

Trine-Lise Hultgren

Revisor

77 60 05 14
48 27 21 72
tlh@komrevnord.no

Tove Kronstad Sundstrøm

Tove Kronstad Sundstrøm

Statsautorisert revisor

77 60 05 08
91 79 76 57
tks@komrevnord.no

Margrete Mjølhus Kleiven

Margrete Mjølhus Kleiven

Forvaltningsrevisor

77 60 05 03
90 13 87 21
mmk@komrevnord.no

Truls Siri

Truls Siri

Forvaltningsrevisor

77 85 11 23
95 17 37 29
tsi@komrevnord.no

Astrid Indrebø

Astrid Indrebø

Forvaltningsrevisor

77 60 05 09
95 14 27 65
ai@komrevnord.no

Tone Jæger Karlstad

Tone Jæger Karlstad

Forvaltningsrevisor

77 60 05 15
41 76 54 99
tjk@komrevnord.no

Maria Brochmann

Maria Brochmann

Forvaltningsrevisor

77 60 05 13
47 44 84 30
mb@komrevnord.no

Ida Simonsen

Ida Simonsen

Forvaltningsrevisor

77 60 05 17
91 52 62 84
is@komrevnord.no

Renate Kristiansen

Renate Kristiansen

Forvaltningsrevisor

77 60 05 25
97 53 75 11
rk@komrevnord.no

Dag Ove Andreassen

Forvaltningsrevisor

77 60 05 14
97 53 21 86
doa@komrevnord.no