Kurs i informasjonsbehandling

Pålitelighetshierarkiet

Vi hyret inn Terje Ingstad for å holde kurs for våre ansatte.

Ingstad har lang erfaring som ansatt i Økokrim og veileder/kursholder i avhørsteknikker.

Fokuset for kurset var intervju- og samtaleteknikk for å kunne hente inn nøyaktig og pålitelig informasjon. Kommunikasjon som verktøy når man som profesjonell aktør i et kontrollperspektiv innhenter muntlig informasjon.