Vårt kompetanseteam

KomRev NORD er det største interkommunale revisjonsselskapet i Norge og omfatter 37 eierkommuner i Troms, Nordland og Finnmark samt Troms fylkeskommune. Selskapet har unik kompetanse om offentlig sektor.

Samlet har regnskapsrevisorene høy realkompetanse i kombinasjon med master eller bachelorutdanning i revisjon.
Forvaltningsrevisorene har solid kommunekunnskap med hovedfag, master eller bachelor innen fag som juss, samfunnsplanlegging, sosiologi, pedagogikk, samfunnsøkonomi og statsvitenskap.

KomRev NORD er en kompetansebedrift med løpende krav til etterutdanning. Våre oppdragsgivere produserer et vidt spekter av tjenester og reguleres av svært mange lover, forskrifter og bestemmelser (ca. 1400), og vårt hovedmål er å videreutvikle selskapets gode kompetanse for å gi kommunene et best mulig tilbud.

Lars-Andre  Hanssen

Lars-Andre Hanssen

Administrerende direktør

77 60 05 07
416 95 280
lah@komrevnord.no

Alf-Erlend Vaskinn

Alf-Erlend Vaskinn

Assisterende direktør

77 04 14 08
974 09 922
aev@komrevnord.no

Elsa Saghaug

Elsa Saghaug

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

77 04 14 02
971 42 148
es@komrevnord.no

Inge Johannessen

Inge Johannessen

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

77 04 14 05
916 06 059
ijo@komrevnord.no

Doris Gressmyr

Doris Gressmyr

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

77 60 05 28
957 01 268
dg@komrevnord.no

Knut Teppan Vik

Knut Teppan Vik

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

77 60 05 25
988 19 114
ktv@komrevnord.no

Morten Andreassen

Morten Andreassen

Revisor

77 04 14 22
472 91 529
ma@komrevnord.no

Tove Benjaminsen

Tove Benjaminsen

Revisor

77 04 14 04
988 79 342
tb@komrevnord.no

Annita Hakvåg

Annita Hakvåg

Revisor

77 04 14 21
997 41 664
ah@komrevnord.no

Alf-Ole Pettersen

Alf-Ole Pettersen

Revisor

77 04 14 14
459 09 218
aop@komrevnord.no

Bjørg-Karin Steinhaug

Bjørg-Karin Steinhaug

Revisor

77 04 14 12
984 76 269
bkks@komrevnord.no

LivAamnes

LivAamnes

Revisor

77 04 14 09
477 58 206
la@komrevnord.no

Sissel Rasmussen

Sissel Rasmussen

Revisor

77 60 05 02
971 67 459
smr@komrevnord.no

Bengt Bjørgan

Bengt Bjørgan

Revisor

77 04 14 13
954 32 432
bb@komrevnord.no

Kristin Bakke

Kristin Bakke

Revisor

77 85 11 24
414 38 040
kb@komrevnord.no

Max Kaspersen

Max Kaspersen

Revisor

77 60 05 29
991 56 316
mk@komrevnord.no

Ørjan Martnes

Ørjan Martnes

Revisor

77 85 11 25
901 57 477
om@komrevnord.no

Emely Bertelsen

Emely Bertelsen

Revisor

77 60 05 06
416 13 576
eb@komrevnord.no

Britt-Wenche Sørensen

Revisor

77 04 14 07
915 73743
bws@komrevnord.no

Jan-Egil Dørum

Jan-Egil Dørum

Revisor

76 97 76 25
913 086 06
jed@komrevnord.no

Yvonne Johansen

Revisor

77 85 11 26
984 57092
yj@komrevnord.no

Sissel Jorun Pedersen

Sissel Jorun Pedersen

Revisor

77 60 05 11
90 66 87 62
sjp@komrevnord.no

Ståle Jensen

Ståle Jensen

Revisor

77 60 05 05

sj@komrevnord.no

Beathe Karlsen Holtborg

Beathe Karlsen Holtborg

Revisor

77 04 14 03
99 27 37 71

bkh@komrevnord.no

Dianne Bendiksen

Dianne Bendiksen

Revisor

77 04 14 25
98 20 73 74

db@komrevnord.no

Geir-Atle Monsen

Geir-Atle Monsen

Revisor

77 04 14 01
97 01 62 89

gam@komrevnord.no

Håvard Nystad

Håvard Nystad

Revisor

76 97 76 23
90 76 09 79

hn@komrevnord.no

Helga Mæhlum Arntzen

Helga Mæhlum Arntzen

Revisor

77 60 05 12
415 63 250
hma@komrevnord.no

Christin Solheim

Regnskapsrevisor

77 60 05 14
932 92 217
cs@komrevnord.no

Andrea Engen

Regnskapsrevisor

77 60 05 16
977 30 256
ae@komrevnord.no

Lene Zahl Johnsen

Lene Zahl Johnsen

Forvaltningsrevisor

77 60 05 27
944 97 832
lzj@komrevnord.no

Tone Steffensen

Tone Steffensen

Forvaltningsrevisor

77 60 05 08
478 53 270
ts@komrevnord.no

Margrete Mjølhus Kleiven

Margrete Mjølhus Kleiven

Forvaltningsrevisor

77 60 05 03
901 38 721
mmk@komrevnord.no

Truls Siri

Truls Siri

Forvaltningsrevisor

77 85 11 23
951 73 729
tsi@komrevnord.no

Astrid Indrebø

Astrid Indrebø

Forvaltningsrevisor

77 60 05 09
951 42 765
ai@komrevnord.no

Carina Fyhn Hansen

Carina Fyhn Hansen

Forvaltningsrevisor

77 60 05 10
951 01 158
cfh@komrevnord.no

Tone Jæger Karlstad

Tone Jæger Karlstad

Forvaltningsrevisor

77 60 05 15
41 76 54 99
tjk@komrevnord.no

Maria Brochmann

Forvaltningsrevisor

77 60 05 13
474 48430
mb@komrevnord.no

Øyvind Rikardsen Hauge

Forvaltningsrevisor

77 60 05 24
41 46 63 09
orh@komrevnord.no