Aktuelt

Kurs i misligheter

Vi hyret inn Nigel Iyer for å holde kurs for våre ansatte.…

Faglig påfyll

KomRev NORD har vært på Sommarøy for faglig påfyll

KomRev NORD var representert på HHT-dagen i Tromsø

Doris Gressmyr og Astrid Indrebø tok turen til Handelshøgskolen…

Vi søker regnskapsrevisorer

Vi har tar i mot åpen søknad fra søkere som ønsker å arbeide…

Nye rapporter

Vi har oppdatert vår oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter. …

Velkommen til vår nye nettside

KomRev NORD IKS lanserer i dag vår nye nettside.

Ressursbruk i pleie og omsorg - Harstad kommune

Fra 2011 til 2013 prioriterte Harstad kommune generelt pleie-…

Resursbruk i grunnskolen - Tromsø kommune

I denne rapporten viser vi til at Tromsø kommunes netto driftsutgift…

Rapporter 2014

De hadde begge stilt krav som begrenset konkurransen. I det ene…