• Vi skaper trygghet

  • Tillit

  • Åpenhet

  • Kvalitet

  • Fellesskap

  • Vi skaper trygghet

  • Tillit

  • Åpenhet

  • Kvalitet

  • Fellesskap

Aktuelt fra oss

Rapporter og leveranser

Nyheter fra tilsyn og kontroll

Kurs i misligheter

Vi hyret inn Nigel Iyer for å holde kurs for våre ansatte. Fokuset var hvordan oppdage og forfølge korrupsjon, svindel og misligheter.